УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СОЛИД-К

Безплатни курсове по английски език и компютри по ОП "Аз мога повече"

За обучение с ваучери:

тел. 02 870 76 98
gsm 0878 263 469

Обучение с ваучери по програмата

АЗ МОГА ПОВЕЧЕ

Обучение с ваучери от Агенция по заетостта

по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"  

 

1. ОБУЧЕНИЯ ПО КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ 2 -  „ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ” - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

  300 УЧЕБНИ ЧАСА –  3 НИВА НА ОБУЧЕНИЕ 

Обучението стартира с група от 8 до 12 човека

ПРОМОЦИЯ: ЗАПИСАЛИТЕ КУРС С ВАУЧЕР ПОЛУЧАВАТ 10% ОТСТЪПКА ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО ЗА ВСИЧКИТЕ ПРЕДЛАГАНИ КУРСОВЕ 

Можете да запишете три последователни нива от всички 6:

(A1)  (A2)  (B1)  (B2) (C1)  (C2)       

Определяне на нивото на владеене на английски език:
Задължителен входящ тест (без началното ниво (A1)) към теста

 

2. ОБУЧЕНИЯ ПО КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ 4 - „ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ”

                                      45 УЧЕБНИ ЧАСА

Модул 1: Windows;
Модул 2: Word;
Модул 3: Excel;
Модул 4: Internet;

 

Как да заявите Вашето обучение?
1. Изберете обучение от списъка на курсове, организирани от УЦ СОЛИД-К;

2. Свържете се с нас, за да Ви дадем подробна информация за отделните курсове и графици;

ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОРПОРАТИВНО ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИПри организиране на група служители, обучението може да бъде изцяло съобразено с конкретните Ви нужди, т.е. да се работи по специализирани програми за тренинги, както и да бъде проведено по месторабота. 

3. Подайте заявление и декларация в „Бюро по труда” по местоживеене:

Адреси на бюрата по трудаhttp://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=11/04&WA=Maps.asp&bt=1

Заявление, декларация:  http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=28&WA=Efunds/OPHRD/AP2114/Menu_2114.htm

Юридическото име на фирмата е СОЛИД-К /ЕИК 831084132/

Приложете копие от  лична карта, копие от диплома за завършено образование и удостоверение/свидетелство за преминат курс за придобиване на професионална квалификация (ако има такъв.)

4. Свържете се с нас (тел. 028707698), когато сте одобрени, за да попълним Уведомлението Ви и да изберете начална дата на избрания от Вас курс от графика с курсове. 

Табло обяви

Няма актуални обяви