Зелена карта. Лотария DV-2018 САЩ

Зелена карта. Лотария DV-2010 САЩ

Лотария Зелена карта. Лотария DV-2018 САЩ  

 

Green Card Lottery USA

Зелена карта САЩ

Програма DV-2018 (лотария зелена карта): Регистрацията за DV-2018 започва във вторник, 4 октомври 2016 в 12:00 ч (GMT-4) и приключва във понеделник, 7 ноември 2016 в 12:00 ч (GMT-5). 

(източник: Държавен департамент на САЩ)

От 01.05.2016 г. можете да проверявате с вашия регистрационен номер дали печелите зелена

карта за кампания DV-2017 /въведете номер, фамилия и година на раждане/: провери*
*Ако печелите, ще видите страница, подобна на тази
При затруднения с проверката, обадете се на тел. 02 870 76 98 / gsm: 0878263469 (вс.раб.ден 9.30-17.30 ч.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Много сайтове предлагат он-лайн регистрация за лотарията Зелена карта. Това е ИЗМАМА. Заявленията на сървърите на Държавния департамент могат да се подават само РЪЧНО на официалния сайт, а не с автоматизирани скриптове. Други фалшиви сайтове са с подобен интерфейс като официалния сайт. Ще ги познаете по това, че искат пари за регистрация на Вашата кандидатура на техния сайт и нямат телефон за контакт и адрес на офиса или имат фалшиви такива.Такса за подаване на заявленията на сайта на Държавния департамент НЯМА. Кандидатстването е БЕЗПЛАТНО! И в двата случая не се предлага фотографиране на кандидатите и обработка на изображенията, в резултат на което дори кандидатурите да бъдат подадени, на по-късен етап те се дисквалифицират, защото в повечето случаи снимките не отговарят на КАЧЕСТВЕНИТЕ изисквания към фотографиите.

Таксата за нашата услуга е за асистиране за правилно оформяне и подаване на Вашите заявления и Вашите снимки на официалния сайт, а не за кандидатстване през нашия сайт. Държавният департамент на САЩ не е упълномощавал никоя фирма или организация да извършват регистрация на техните сайтове на кандидатури за зелена карта. Това може да се направи само на официалната страница на Държавния департамент. При това безплатно.


Зелена Карта
-
ВНИМАНИЕ: От 2003 г. (DV2005) Заявленията за Зелена Карта се подават само по електронен път. Това важи и за настоящата 2016 г.(DV 2018). Грешки в попълването на формите или в дигиталните изображения водят до ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ!

Дигиталните изображения са основна причина за дисквалификация. Дори формално фотографиите да отговарят на условието за размер и вид на файла и да се допускат от фото валидатора на сървърите на Държавния департамент, на по-късен етап огромна част от кандидатурите, въпреки че са успешно подадени, биват дисквалифицирани, тъй като фотографиите на кандидатите не отговарят на КАЧЕСТВЕНИТЕ изисквания.

Във връзка с това фирма СОЛИД-К Ви предлага:

  • подаванена Вашите заявления, според изискванията на Държавния Департамент на САЩ за Лотарията Зелена Карта, в установения срок.
  • създаване и обработка на дигитални изображения на Вашите снимки, съобразно новите изисквания на National Visa Center (качество, файлов формат и размер, пикселен размер, позициониране, резолюция и др.).
  • 100% гаранция, че вашето заявление за зелена карта е подадено успешно, е електронното потвърждение от сървърите на Държавния Департамент с вашия уникален идентификационен номер, което ще ви изпратим веднага на e-mail-а Ви или (при желание) във вид на разпечатка. С този номер можете да проверите на сайта на Държавния департамент дали сте сред спечелилите след изтегляне на печелившите кандидатури - 01 май 2016 г.

- И всичко това само за 29,90 лв.-индивидуално / 49,90 лв. - семейно (снимките са включени в цената!).

- За спечелилите зелена карта предлагаме попълване на въпросниците и формулярите за
2-я тур(интервю), както и превод /легализация на документи.

Нашите цени и отстъпки за Лотарията Зелена Карта:

1-ви тур

2-и тур

 29,90 лв.(1 заявление)*

 169,90 лв.(1 комплект формуляри)

 49,90 лв.(семейство:2 заявления)*

 299,90 лв.(семейство:формуляри за всеки член)

     * 20% отстъпка за стари клиенти

КАКВО ТРЯБВА ДА НИ ДОНЕСЕТЕ ИЛИ ИЗПРАТИТЕ:

1. 1 бр. цветна снимка (дигитална): 5 x 5 см. (за семейства: задължително снимка на всеки член от семейството, включително на всичките ви неомъжени/неженени деца под 21 г., включително от ПРЕДИШНИ бракове или връзки, ако имате такива). Снимките за зелена карта трябва да са от последните 6 месеца като за лична карта или паспорт.

 

Препоръчително е снимките да се направят в нашия офис (ул. Прелом 6, зад х-л "Плиска") за да не се налага допълнителна обработка. Това е включено в цената на услугата.
 

2. Лични данни: изпратете ни по email или отпечатайте/напишете на ръка четливо на лист хартия:

Ако сте несемейни:

Ако сте семейни:

1. Вашите три имена на латиница (така както са записани в личните ви карти).
2. Дата и място на раждане.
3. Точен домашен пощенски адрес, пощенски код,
телефон и e-mail адрес (ако имате).

4. Неомъжени/неженени деца под 21г.
5. Семейно положение: неженен/неомъжена, разведен(а), вдовец/вдовица.

6. Образование

1. Трите имена на латиница на всеки член от семейството (както са по лични карти).

2. Дата и място на раждане за всеки член от семейството.

3. Точен домашен пощенски адрес, пощенски код, телефон и e-mail адрес (ако имате) за всеки член от семейството.

4. Неомъжени/неженени деца под 21г.

5. Семейно положение: женен/омъжена, разведен(а), вдовец/вдовица.

6. Образование

(Забележка: Ако сте семейни, но сте решили да кандидатствате индивидуално за зелена карта, въпреки всичко трябва да осигурите данните и снимките на всеки член на вашето семейство. Таксата не се променя, тя остава като за индивидуална кандидатура).


ОФИС- АДРЕС:

карта

СОЛИД-К
ул. Прелом № 6, ет. 1
гр. София 1113

 

Ако не можете да дойдете в офиса ни или живеете извън София, създайте своя профил като използвате нашата он-лайн форма

 

 


solid-kк

контакти

туристически визи САЩ

курсове по английски език

Преводи и легализация

Горещ телефон (всеки раб.ден 9-17.30): (02) 870-76-98, gsm: 0878263469